• Ostim Mahallesi 2239/1 Sokak No: 5/4 İvedik OSGB Yenimahalle / ANKARA

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI (BKÖP) RAPORLARI HAZIRLANMASI

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI (BKÖP) RAPORLARI HAZIRLANMASI

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği, 4 Ağustos 2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Bilgi Sistemi’ne yapılan bildirimler sonucunda alt seviye olarak belirlenen kuruluşların hazırlamaları ile yükümlü oldukları Büyük Kaza Önleme Politika Belgesinin gereklilikleri belirtilmektedir.Büyük kaza önleme politika belgesi içerisinde yer alacak bilgiler; Kuruluşa ait bilgiler, BKÖP belgesinin unsurları ve buna ait detaylar ve Güvenlik yönetim sistemine ait detayları kapsamaktadır.Yönetmelik kapsamında yapılan bildirimleri sonucunda alt seviyeli olarak belirlenmiş kuruşun işletmecisi, işletmeye ait büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamak veya hazırlatmakla yükümlüdür.

Tebliğ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından müşterek olarak yürütülmektedir.