• Ostim Mahallesi 2239/1 Sokak No: 5/4 İvedik OSGB Yenimahalle / ANKARA

SEVESO

SEVESO

Seveso Nedir?

Seveso, İtalyada yer alan küçük bir kasabadır. Bu kasabanın yakınında yer alan ICMESA Chemical Company’ye ait fabrikada 10 Temmuz 1976 günü triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir reaktördeki patlama sonucu beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır.

 

Dioksin adlı bu çok zehirli gazın geniş bir bölgeye yayılarak kasabayı kirlettiği anlaşılmıştır. Hayvan ölümleri ve insan sağlığında da bozulmalar meydana geldiği için kasabadaki çoğu yerleşim yeri boşaltılmıştır. Sonrasında bu olay seveso kazası, seveso felaketi olarak adlandırılmıştır.

 

Seveso Direktifi

1976’da gerçekleşen bu kaza sonrasında, endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan “Seveso Direktifi” (82/501/EEC) kabul edilmiştir. 9 Aralık 1996’da ise 96/82/EC sayılı “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktif (Seveso-II Direktifi)” yayımlanmıştır.

 

Seveso Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.

 

Tehlikeli kimyasal maddeler ile faaliyet gösteren işletmelere ait aşağıda geçen güvenlik raporları istenir.

 

Seveso Direktifi Güvenlik Raporları

     - Bir büyük kazaları önleme politikasının ve bunun uygulanması için bir güvenlik yönetim sisteminin uygulanması gerekmektedir.

     - Büyük kaza tehlikelerinin tanımlandığının ve bu tür kazaların önlenmesi ve insan ve çevre üzerinde etkili olan sonuçlarının sınırlandırılması için gerekli önlemlerin alındığının gösterilmesi gerekir.

     - İşletme veya tesis içerisindeki büyük kaza tehlikeleri ile ilişkili olan tüm tesisin, depolama tesisinin, bunların işletimi ile ilgili teçhizatın ve altyapının tasarımına, inşaatına, işletimine ve bakımına ilişkin yeterli güvenliğin ve güvenilirliğin sağlandığının gösterilmesi.

     - Büyük bir kaza durumunda gerekli olacak önlemlerin alınması için dâhili acil durum planlarının hazırlandığının ve harici planın hazırlanması için yetkili mercie gerekli bilginin sağlandığının gösterilmesi.

     - Mevcut müesseseler etrafında yeni faaliyetler ya da gelişmelerin yerleştirilmesine dair karaların verilmesi için yetkili mercilere gerekli bilginin sağlanması.

 

Seveso Bildirimi

Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler tarafından yapılması zorunlu bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.

 

Seveso Bildirim Sistemi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından “Alt Seviyeli Kuruluş”, “Üst Seviyeli Kuruluş” veya “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

 

Çözümcü Danışmanlık, işletmenizi ve faaliyetlerinizi yönetmeliğe uygun olarak hazırlayarak aşağıda sıralanan hizmetleri sizin adınıza gerçekleştirir.

     - Yönetmelik kapsamının belirlenmesi sınıflandırma işlemleri

     - Alt seviyeli, üst seviyeli veya kapsam dışı sınıflandırma

     - Güvenlik raporları

     - Büyük kazaları önleme politikaları hazırlama

     - Acil durum planları

     - İşletmeler adına tesisin içinde alınacak olan önlemler için bir dâhili acil durum planı hazırlanması,(Yeni müesseseler için işletimin başlatılması öncesinde, Harici acil durum planı hazırlama)

     - Harici acil durum planı hazırlanması için gerekli olan bilgilerin belirtilen süreler içerisinde istenilen formatlarda hazırlanması

 

Acil Durum Planı Hazırlama Hizmetlerimiz Amaçları

     - Büyük kazanın sonrasında insana, çevreye ve mallara gelecek olan zararların en aza indirilerek etkilerin azaltılması ve kontrol edilebilmesine olanak sağlanması

     - İnsanı ve çevreyi büyük kazaların etkilerinden korumak için gerekli olan önlemlerin alınması.

     - Gerekli bilgilerin yetkili mercilere verilmesi.

     - Büyük bir kazanın ardından çevrenin restorasyonunun ve temizlenmesinin sağlanması

 

Çözümcü Danışmanlık, işletmeniz adına Seveso Hizmeti veren, kaza önleme politikalarından, acil durum vaziyet planlarına deneyimli kadrosu ve sektördeki beş yıla aşkın tecrübesi ile hizmet vermektedir.