• Ostim Mahallesi 2239/1 Sokak No: 5/4 İvedik OSGB Yenimahalle / ANKARA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri Nedir?

İş güvenliği ölçümü, çalışma ortamında anlık kazaları ve uzun vadeli meslek hastalıklarını engellemek adına yapılan ölçüm ve analiz işlemlerine verilen genel isimdir. İş güvenliği ölçümü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde zorunlu olarak değerlendirilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliği Ölçümü Nerede Yapılır?

İşletme sınırları işveren sorumluluk alanıdır. Bu alanda sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak zorundadır. İşletmelerin iç ve dış ortamlarında ölçümler yapılabilir. Dış ortamlarda iç ortamlara nazaran daha az ölçüm yapılır. Dış ortamda en kritik parametre aydınlatmadır. İç ortamda hava kalitesi çalışanların sağlığına direkt etki etmektedir. İç ortam havasında toz, organik ve inorganik kirleticiler, fiziksel parametreler ölçülür.

İşletmelerin özellikle üretim alanlarında iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri yapılmalıdır. Çalışanlar önlem alınmadığı takdirde uzun vadede meslek hastalıklarına yakalanabilir.

 

Ölçüm ve Analiz Parametreleri Nasıl Belirlenir?

Çalışma ortamında gerçekleştirilen iş güvenliği ölçümü için parametrelerin doğru belirlenmesi en kritik aşamalardan bir tanesidir. İşletmede hemen her bölümde aydınlatma ölçülmelidir. Gürültünün yüksek olma ihtimali olan yerlerde gürültü maruziyeti ölçümü ile mevcut seviye ölçülebilir. Kullanılan kimyasalların, MSDS (Material Safety Data Sheet veya Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) dosyaları itina ile incelenerek, çalışma ortamına karışması muhtemel kimyasallar maruziyet olarak ölçülmelidir. Hammadde ve proses doğrultusunda toz, ağır metal gibi parametreler de bakılabilir. Forklift gibi araç kullanıcıları veya darbeli el aleti kullanıcıları için titreşim maruziyeti ölçülmelidir.

 

Benzer maruziyet grupları ile aynı işi yapanlar gruplandırılmalıdır ve bu grupların her birini temsil edecek ölçüm adetleri belirlenmelidir

 

İş Güvenliği Ölçümü Nasıl Yapılır?

İş emri doğrultusunda yetkili laboratuvarda hazırlık yapılır. İşletmelerin istediği kişisel koruyucu donanımlar ile işletmeye gelinir ve yetkilisi ile görüşülür. Ölçüm öncesinde planlama yapılır. Mesai ile pompa, dozimetre ve çeşitli cihazlar ile işletmede çalışan kişiler üzerinde, çalışma alanlarında ölçüm yapılır.

 

Maruziyet ölçümleri en az 2 saat en fazla 8 saat olacak şekilde ölçülebilmektedir. 2 saatten az çalışma süresi olan yerlerde çalışma süresince ölçüm alınır, hesaplama bu doğrultuda yapılır.