• Ostim Mahallesi 2239/1 Sokak No: 5/4 İvedik OSGB Yenimahalle / ANKARA

DAHİLİ ACİL EYLEM PLANI HİZMETİ

DAHİLİ ACİL EYLEM PLANI HİZMETİ

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması

Büyük endüstriyel kazalar, işletmelerin veya sanayi tesislerinin faaliyetleri esnasında kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan tesis içi veya tesis dışında canlı, insan ve çevreye sağlığına olumsuz etkileri muhtemel olan tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlamalardır.  "Seveso Felaketi" en büyük örneklerinden biridir.

 

Faaliyet alanlarında tehlikeli maddeler ile iştigal eden işletmelerin, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

 

Güvenlik Raporu Hizmetlerimiz

Güvenlik raporu; İşletmenin veya sanayi tesisinin çevresinin, işletmede yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, tesiste uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir.

 

İşletmeler faaliyetlerine devam etmek veya başlamak için bu raporu hazırlamak veya hazırlatmak zorundadırlar.

 

Dâhili Acil Durum Planı

Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunmasından sonraki aşamasında, işletmeler faaliyetlerine devam etmek veya başlamak için dâhili acil durum planı hazırlamak veya hazırlatmak zorundadırlar.

 

İşletme, 30 iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir.

 

Çözümcü Danışmanlık Dahili Acil Durum Planı Hazırlama Hizmetlerimiz

   - İçerik ve yeterlilik açısından acil durum planının hazırlanması

   - İşletmeye ait Bilgi, belge ve tüm detayları içerir.

   - İstenilen formatlarda ve yönetmeliğe uygun olarak eksiksiz.

   - İşletmeniz adına, acil servis hizmetlerini yürüten birimler, ilgili valilik, organize sanayi bölgesi müdürlüğü, endüstri bölgesi işletme müdürlüğü gibi yetkli merciler ile görüş alışverişi yapar.