• Ostim Mahallesi 2239/1 Sokak No: 5/4 İvedik OSGB Yenimahalle / ANKARA

TSE BELGELENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

TSE BELGELENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

TSE Belgesi Nedir?

TSE Belgesi, Türk Standart Enstitüsü tarafından verilen Türk standartlarına uygunluk belgesine verilen addır. Ülkemizde standardı belirlenen konularda üretim ve yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu gösterir.

 

Yapılan anlaşmayla, TSE markasının faaliyet hakkı verilerek şirket adına oluşturulur. Şirket tarafından oluşturulan ve üzerinde TSE amblemi kullanılacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve tipini belirten bir belgedir.

 

TSE Belgelendirme Çeşitleri Nelerdir?

   - Üretim alanlarının belgelendirilmesi

   - Mamullerin belgelendirilmesi

   - Hizmet alanlarının belgelendirilmesi

   - Laboratuvarlara belge verilmesi

   - Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların ve kara yollarının belgelendirilmesi

 

TSE Belgesi Faydaları Nelerdir?

Bir hizmetin, ürünün ya da malın TSE Belgesine sahip olması öncelikle tüketicinin o markaya güven duymasını sağlamaktadır. Ürüne, hizmete ya da mala karşı tüketicinin güven duyması, firmanın piyasada marka olmasını da sağlayacaktır. Firmalar için markalaşma sektörde kolaylıklar sunmaktadır. Bir kuruluşun belgelendirme için başvurması durumunda üretim alanının uygunluğu, üretimde kullanılan teknoloji, cihazlar ve bunların çevreye karşı uyumları değerlendirilmektedir. Ürünlerin kontrolleri ve tetkikleri şartlara uygun bulunduğunda, bir yıl geçerli olmak üzere TSE belgesi verilmektedir.

TSE Belgesinin iletmeye sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz:

   - Maliyet düşer, ticari anlamda yükseliş yaşanır.

   - Pazara erişimde kolaylık sağlar.

   - Tüketici gözünde güven oluşturulur.

   - Ürünün güvenli olduğuna dair teminat oluşur.

   - Özel sektör ve kamu ihalelerinde avantaj sağlar.

 

TSE Belgesinin Sürekliliğinin Sağlanması Nasıl Olabilir?

TSE belgesinin sürekliliğinin sağlanması için belirlenen belli başlı yollar bulunmaktadır. Bu yolları hakkında bilgi sahibi olabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. TSE belgesinin sürekliliğinin sağlanması için üretim analizi yapılır. Bu analiz, üretim sahasında kalite kontrol kabiliyeti ve bu kabiliyetin sürekliliğini teminat altına alan bir ağ kurulup kurulmadığını belirler. İlgili belgelendirme şartlarının öngördüğü tetkik ve deneyler yapılır. Muayene ve deney sonuçlarının, üretim alanı analizlerinin uygun olması gerekir. Bu sonuçlara göre bir yıl geçerliliği bulunan TSE Kritere Uygunluk Belgesi verilmektedir.

 

TSE Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Belgenin geçerlilik süresi bir yıldır.